RTC

RTC IČO: 70381402
Chladírenská 274/2, 142 00 Praha 4 Bankovní spojení: KB Praha 8
E-mail: poradce@danovesluzby.cz č.ú.: 19 8834440287 /0100
 

0033

ON-LINE poradenství

Jméno: ***
Adresa: ***
E-mail: ***
Téma dotazu:

Prodej bytu – osvobození

Datum: 24. 5. 2000
Cena: ***

Váš dotaz:

Mám takovýto dotaz: Můj děda koupil od družstva byt do vlastnictví v prosinci 1996 a v listopadu 1997 zemřel. Já jsem ze závěti zdědila tento byt a v září 1999 byl přepsán na katastru nemovitosí na mně. Nikdy jsem v tomto bytě neměla a nebudu mít trvalé bydliště.

Zajímalo by mně, kdy budu moci byt prodat, aniž bych zaplatila daň z příjmu.

Odpověď:

Od daně z příjmu jsou podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmu osvobozeny příjmy z prodeje nemovitostí a bytů s nejvýše dvěma byty, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne dobu pěti let. V případě, že jde o prodej nemovitostí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé, zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovistostí, pokud byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti.

Ve Vašem případě tedy připadá v úvahu osvobození, pokud byt prodáte nejdříve v prosinci roku 2001. Předpokládám, že v prosinci roku 1996 byl byt již přepsán v katastru nemovitostí na Vašeho dědečka. Jinak se doba pěti let počítá od data zápisu do katastru.

 

Ing. Radka Lukešová