Ceník

 

CENÍK ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ

 

Za 1 standardní dotaz prostřednictvím internetu účtujeme fixní cenu 500 Kč. V případě, že dobu vypracování odhadneme nad jednu hodinu, nejedná se již o standardní dotaz a je vytvořena cenová nabídka, kterou zašleme zadavateli. Dotaz je zodpovězen teprve po přijetí nabídky.

 

Případnou osobní konzultaci účtujeme hodinovou sazbou.

 


CENÍK ÚČETNÍCH SLUŽEB

 

Pro stanovení ceny účetních prací máme nejlepší zkušenosti s paušální sazbou za stanovené období.

 

Návrh ceny vychází z následujících kritérií :

 

  • daňová evidence nebo (podvojné) účetnictví - přibližné měsíční množství dokladů (pokladna, faktury, banka, atd.)
  • plátce nebo neplátce DPH
  • počet zaměstnanců (rozsah mezd)
  • spolupráce se zahraničím (služební cesty, zahraniční faktury, atd.)
  • způsob a doba předávání dokladů
  • Vaše další požadavky - podrobnost zpracování, četnost a rozsah výstupů apod.

 

 

Takto stanovená cena platí po dobu tří měsíců, po které se přehodnotí podle skutečného objemu prací a služeb. V případě významné změny se cena po oboustranné shodě upravuje a to oběma směry. Na stanovení ceny nemají vliv majetkové poměry zadavatele, ani jeho mimořádné zisky.

 

Termín fakturace je stanoven po vzájemné dohodě.

 

Výsledná cena je součástí uzavřené smlouvy.

 

Orientační sazby

 

Ceny ostatních ekonomických služeb jsou odvislé od rozsahu požadavků a navrhnou se a upřesní při jednání.

 

Orientační nabídku jsme schopni zaslat prostřednictvím e-mailu na základě Vašich konkrétních požadavků.

 

Ceny jsou vždy uváděny bez DPH!

 

 

Interaktivní ceník:


 
Forma podnikání:
Soustava účetnictví:
Plátce DPH:
Frekvence zpracování výstupů:
Počet dokladů za výše uvedené období:
Evidovaný majetek (včetně leasingu) - počet kusů:
Počet pokladen:
Počet zaměstnanců:
Účtování v cizích měnách:
Převažující činnost podnikání:
Výstupy v AJ, NJ: