Podmínky poradny

Firma RTC poskytuje on-line poradenství v následujících oblastech:

 

  • účetnictví
  • daně
  • sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
  • pracovněprávní oblast
  • obchodní právo
  • likvidace a konkurz společnosti

 

RTC se zavazuje poskytovat odpovědi na dotazy zasílané prostřednictvím internetu. Pokud považuje klient odpověď za nesrozumitelnou, může ji opakovat se zpřesněním otázky a vysvětlením důvodu neporozumění. V takovém případě poskytne RTC odpověď v rámci ceny původního dotazu.


RTC má právo odmítnout odpověď v případě, kdy problematika vyžaduje podrobné prostudování konkrétní situace u klienta. V takovém případě může nabídnout běžnou ústní konzultaci k řešení problému, její cena se řídí platným ceníkem osobních konzultací.


 

Náležitosti dotazu

Před odesláním dotazu je klient povinen registrovat se na našich WWW stránkách. V registračním formuláři jsou označeny povinné údaje - poštovní adresa pro zaslání faktury, obchodní název Vaší firmy a IČ (pokud jej máte).


Dále doporučujeme uvést v jaké účetní soustavě účtujete (daňová evidence, účetnictví, výdaje paušálem), zda jste fyzická nebo právnická osoba, zda jste plátcem DPH, obor Vašeho podnikání a další relevantní údaje pro zodpovězení Vašeho dotazu.


Termíny

Společnost poskytuje poradenské služby s garantovanou dobou odezvy. Standardní doba poskytnutí odpovědi je následující pracovní den po obdržení otázky. Pokud nebude dotaz řešen nebo pokud bude na vyřešení potřeba delšího času (tzv. komplexní dotaz), dostane klient tuto informaci opět do 1 dne s uvedením předpokládaného termínu odezvy a ceny. V tomto případě klient musí svou otázku znovu potvrdit, jinak předpokládáme, že nemá o odpověď zájem.


Cenové a platební podmínky

Cena odpovědi na standardní dotaz činí 500,- Kč. Za standardní dotaz se považuje problém, na jehož zpracování je potřeba čas do jedné hodiny. Při zaslání dotazu klient automaticky akceptuje tuto cenu. Pokud bude dotaz vyhodnocen jako složitější než dotaz standardní, dostane klient do 1 dne informaci o ceně odpovědi a termínu zaslání odpovědi. V tomto případě klient musí nové podmínky potvrdit.


V den odeslání odpovědi je společností RTC vystavena faktura na cenu dotazu, splatnost této faktury je 7 dnů. Pokud nebude faktura uhrazena ve lhůtě, není RTC povinna odpovídat další dotazy klienta. Fakturu posíláme e-mailem. Pokud požadujete fakturu zaslat poštou, prosíme, o připsání požadavku do dotazu nebo v odpovědi na e-mail s fakturou.


Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává údaje předané klientem v elektronické podobě na serverech společnosti IGNUM. Údaje jsou evidovány po dobu aktivní registrace klienta. Klient má právo na vyžádání si přístupu ke zpracovávaných osobním údajům, zejména právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, právo na námitku proti zpracovávání osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů. Tato práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů na webových stránkách.