Nabídka

 

PORADENSTVÍ

 

Víme, že v případě problému je pro Vás čas velice důležitý. Proto se orientujeme na velice rychlé poradenství prostřednictvím internetu.

 

Vaše dotazy týkající se:

 

 • účetnictví
 • daní
 • sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 • pracovněprávní oblasti
 • obchodního práva
 • likvidace a konkurzu společnosti

 

nám zasílejte na náš e-mail poradce@danovesluzby.cz nebo pomocí webového formuláře.


Zasláním dotazu akceptujete podmínky ON-LINE poradny.

 

Poskytujeme také standardní poradenství formou konzultací s klientem.

 


VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 

V rámci vedení účetnictví i daňové evidence provádíme:

 

 • svoz dokladů
 • vyhotovení a zpracování prvotních dokladů
 • vedení evidence investičního majetku a předmětů postupné spotřeby (leasing)
 • zpracování podkladů pro DPH, silniční daň, spotřební daň, daň z příjmů a zpracování příslušných daňových přiznání
 • zpracování mezd
 • saldokonto a platební styk
 • vyhotovení účetních výkazů
 • měsíční výkazy
 • podrobné sestavy dle přání zákazníka
 • sledování jednotlivých účetních případů dle analytických i syntetických účtů

 

 • účetní závěrky:
   • měsíční
   • roční
   • mimořádné

 

 • skladovou evidenci
 • statistické výkazy
 • rekonstrukci účetnictví

 

 • je možná tvorba výkazů dle:
   • středisek
   • zakázek
   • akcí

 

 • archivace účetních dat

 

 

MZDOVÁ AGENDA

 

 • evidence zaměstnanců
 • mzdové listy
 • výpočet mezd
 • výplatnice
 • podklady pro odvod SP, ZP
 • zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti
 • vypracování podkladů pro účetnictví
 • roční výkazy

 

 

SLUŽBY V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

 

 • kontroly účetnictví minulých období
 • dodatečná daňová přiznání
 • mimořádná účetní závěrka
 • rekonstrukce účetnictví
 • účtování při založení společnosti
 • účtování při likvidaci a konkurzu společnosti